facebook
Zalo

icon-nltEmail: info@tanvinhphatvn.com

icon-dtHotline: 0975430388

FANPAGE TAN THIEN LONG INSTARGARM zalo
icon-vi icon-en icon-cn

Tin tức

Ứng dụng của các loại vải Pet, rPet,PP, Melt Blown Tân Vinh Phát

Dưới đây là một bảng phân biệt ứng dụng sản phẩm của các loại vải PET, PP, RPET và Melt Blown:

Mỗi loại vải có đặc tính và ứng dụng riêng, và sự lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của sản phẩm và ứng dụng cuối cùng của từng loại vải